Seminar med Stena Recycling
27. april 13.OO-13.4O & 28. april 15.15-16.OO

#råmaterialer #sporbarhed #transparens

We care for resources

Stena Recycling arbejder for at gøre en forskel for miljøet ved at omdanne affaldsmateriale til værdifulde ressourcer.
Du kan møde Stena Recycling på stand nr. 10 og på scene 1 begge dage med to forskellige seminarer.

Powered by: Stena Recycling

Dag 2 - 28. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Seminar med Stena Recycling

kl. 15:15 – 16:OO Genanvendelsesgrader, sporbarhed og transparens i praksis
Både offentlige og private virksomheder stilles over for øget krav om dokumentation og sporbarhed af deres affaldsmaterialer. En kompleks rejse, som bl.a. skal løses via fælles standarder og stærke partnerskaber.
I en paneldebat sammen med samarbejdspartnere fra Novo Nordisk og Arla Foods, zoomer vi ind på konkrete problemstillinger og giver case eksempler.
Bliv klogere på hvordan genanvendelsesgrader fungerer i praksis og hvordan vi sammen kan opnå transparens og sporbarhed i hele værdikæden, så vi ved, hvor affaldet ender?

Stena Recycling fører debatten og byder velkommen!

Leise Marud, bæredygtighedschef,  Stena Recycling,
Vibeke Bohn Edwards, SVP EHS Partner, Novo Nordisk
Jan Dalsgaard Johannesen, Senior Sustainability Advisor, Arla Foods.

TALERLISTE

  • Leise Marud, bæredygtighedschef, Stena Recycling
  • Vibeke Bohn Edwards, SVP EHS Partner, Novo Nordisk
  • Jan Dalsgaard Johannesen, Senior Sustainability Advisor, Arla Foods.

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Seminar med Stena Recycling

kl. 13:OO – 13:45 Affald til nye værdifulde råmaterialer
Udviklingen inden for sortering og genanvendelse, til forædling af nye råmaterialer som jern, metaller og plast er komplekse, men indeholder muligheder for bæredygtig forretning.
I en paneldebat sammen med vores kunde Chr. Hansen zoomer vi ind på de barrierer og dilemmaer, som opstår, når man ønsker at kravle opad i affaldshierarkiet.
Du præsenteres for konkrete cases, som viser, hvordan man arbejder med at højne affaldskvaliteten, øger genanvendelsen og får indblik i resultater som skabes, når vi står sammen om fælles mål og ambitioner.

Stena Recycling fører debatten og byder velkommen!

Ida Hundkjær Jensen, Environmental Specialist, Chr. Hansen
Lise Stampe, EHS Manager, Coloplast
Jesper Hansen, Kommerciel Direktør, Stena Recycling
Vibeke Jacobsen, Plastekspert, Stena Recycling
Anne Sørensen, Strategisk Account Manager, Stena Recycling

TALERLISTE

  • Ida Hundkjær Jensen, Environmental Specialist, Chr. Hansen
  • Lise Stampe, EHS Manager, Coloplast
  • Jesper Hansen, Kommerciel Direktør, Stena Recycling
  • Vibeke Jacobsen, Plastekspert, Stena Recycling
  • Anne Sørensen, Strategisk Account Manager, Stena Recycling 

STENA RECYCLING er content partner på LOOP

Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed. Vi er tilstede i 7 lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland og Italien. I Danmark er vi repræsenteret over hele landet med knap 400 ansatte, som alle arbejder for at gøre en forskel for miljøet ved at omdanne affaldsmaterialer til værdifulde ressourcer – We care for resources. VORES KERNEFORRETNING
Vi indsamler og forædler jern, metaller, plast, papir, pap, batterier, elektronik og farligt affald, så hvert enkelt materiale kan blive udnyttet bedst mulig til genanvendelse. Med andre ord er vi med til at give affaldsmaterialerne nyt liv. Med flere end 80 års erfaring inden for affaldssortering ved vi, hvordan man sorterer bedst, og hvad vi kan opnå med materialerne. Vi investerer løbende i den seneste affaldsteknologi og arbejder med alle typer og størrelser virksomheder inden for alle brancher. I dag har vi erhvervet os en værdifuld knowhow om interne adfærdsmønstre blandt medarbejdere. Vi er med hele vejen - fra produktdesign (Design for Recycling) til affaldshåndtering og implementeringsrådgivning om ny adfærd og sorteringsrutiner. CO2, SPORBARHED OG DOKUMENTATION
I Stena Recycling tager vi ansvar og hjælper danske virksomheder i gang med miljørigtige affaldsløsninger og genanvendelse, som fremmer CO2 nedbringelsen, overholder lovgivning samt giver sporbarhed og dokumentation. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid