Seminar med Miljøstyrelsen
27. april 12.OO-14.OO

#plast #tekstil #byggeoganlægsaffald

No Time To Waste

PÅ dette seminar vil Miljøstyrelsen give indblik i 3 forskellige områder:
- Cirkulært forbrug af plast
- Cirkulære tekstiler
- Bygge- og anlægsaffald

Powered by Miljøstyrelsen

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

No time to waste

12.00-12.15 Velkomst
Christian Rieper, Vicedirektør, Miljøstyrelsen

12.15-12.45 Hvordan lukker vi loopet for Take-away emballage?
I Handlingsplanen for cirkulær økonomi opsættes et mål om 50 % reduktion af visse takeaway-emballager af plast i 2026 ift. 2022. Målet skal først og fremmest opnås via det sektorsamarbejde som regeringen og restaurationsbranchen har indgået som en del af plasthandlingsplanen fra 2018. Sammen med Horesta og Naboskab gør vi status på sektorsamarbejdet og ser nærmere på muligheder og udfordringer forbundet med at indfri målet og skabe et mere bæredygtigt emballageforbrug i relation til take-away.

Thomas Bangsgaard Vestergaard, funktionsleder, cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen.
Sofie Martine Dideriksen, Projektleder, Naboskab

Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

Målgruppen:
Personer og organisationer der arbejder med eller har en interesse i plastikdagsorden og fremtiden for take-away emballage, og enhver der ønsker inspiration til samskabelse og samarbejde på tværs af offentlige og private aktører.


12.45-13.30 Cirkulære tekstiler
Hvordan ser det ud med cirkularitet på tekstilområdet? Hvad kan EU’s nye tekstilstrategi komme til at betyde, og hvordan får vi opbygget et marked for genanvendelse af udtjente tekstiler?

Vi har inviteret centrale aktører forbi til en snak om fremtidens muligheder og udfordringer.

Nina Espegård Hassel, kontorchef, cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen
Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef, Dansk Mode & Tekstil
Poul-Erik Jørgensen, Programleder, Product Design & Materials Technologies, VIA University College
Niels Toftegaard, Kommunikationschef, Dansk Affaldsforening

Målgruppen:
Tekstilbranchen, velgørende organisationer, kommuner, affalds aktører og alle som ejer et stykke tøj.


13.30-14.00 Bygge- og anlægsaffald, next steps
Vi står i Danmark overfor et paradigmeskifte når det gælder affaldsreduktion, genbrug og genanvendelse i byggesektoren. For at nå i mål med en styrket cirkulær økonomi på området, kræver det et velfungerende samspil mellem branchen og myndighederne. Miljøstyrelsen inviterer til oplæg og snak om next steps i forhold til regulering på bygge- og anlægsaffaldsområdet, hvor vi blandt andet vil berøre emner som selektiv nedrivning og fremtidens affaldstilsyn.

Charlotte Moosdorf, kontorchef, cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen

Målgruppen:
Bygherrer, nedrivningsvirksomheder, entreprenører, kommuner og affaldsaktører.

TALERLISTE

  • Christian Rieper, vicedirektør, Miljøstyrelsen
  • Thomas Bangsgaard Vestergaard, funktionsleder, cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen
  • Sofie Martine Dideriksen, Projektleder, Naboskab
    Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA
  • Nina Espegård Hassel, kontorchef, cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen
  • Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef, Dansk Mode & Tekstil
  • Poul-Erik Jørgensen, Programleder, Product Design & Materials Technologies, VIA University College
  • Niels Toftegaard, Kommunikationschef, Dansk Affaldsforening
  • Charlotte Moosdorf, cirkulær økonomi & affald, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er Content Partner på LOOP

Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde.