Seminar med Lifestyle & Design Cluster
28. april O9.3O - 11.3O

#teknologiskemuligheder #kredsløb #nyetekstilerogråvarer

Genanvendelse af tekstiler - hvor langt er vi?

Lifestyle & Design Cluster er vært for dette seminar, som giver en status på nogle af de mest spændende aktuelle projekter vedr. genanvendelse af tekstiler. Projekterne dækker forskellige aspekter og tilgange til højere genanvendelse og vil samlet give et godt billede af, hvor udfordringerne og potentialerne ligger i Danmark og i Norden.”

Powered by Lifestyle and Design Cluster

Dag 2 - 28. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Genanvendelse af tekstiler - hvor langt er vi?

Mode og tekstil er en af verdens store kilder til CO2-udledning, hvad enten vi taler om organiske fibre som bomuld og viscose eller oliebaserede fibre som polyester (PE) og nylon. Fremstillingen af ny bomuld forbruger uholdbart store mængder vand og landbrugsareal, mens nye plastfibre, udover brug af olie, via brug og tøjvask medfører spredning af microplast overalt i naturen. Med en global produktion af anslået 100 mia. stykker tøj hvert eneste år er trækket på naturens ressourcer massivt og kan ikke blive ved. En vigtig del af løsningen er at udvikle metoder og forretningsmodeller, der kan sikre længere levetid og udstrakt genbrug og genanvendelse af tekstiler. Heldigvis arbejdes der i mange virksomheder, vidensinstitutioner og projekter med at skabe forudsætningerne for en tekstilbranche, hvor jomfruelige materialer kan erstattes med genanvendte materialer i evige cirkulære loops.

O9.3O-O9.45 Introduktion til tekstiler – organiske og plastbaserede – som klima- , miljø- og ressourceproblem.
Frank Engelbrecht, projektleder, Lifestyle & Design Cluster
Johnny Rodam, forretningsleder, Teknologisk Institut

O9.45-1O.15 Hvilke teknologiske muligheder for genanvendelse er der pt i DK/Europa og Verden?
Hvordan får vi alt tekstilaffald i Danmark ind i et kredsløb, hvor det kan blive til nye tekstiler eller råvarer til andre produkter?

Præsentation af ReSuit et Grand Solutions-projekt støttet af Innovationsfonden

Anders Lindhardt, Senior Specialist & Head of Innovation, Teknologisk Institut
Camilla Skjønning Jørgensen, Materials & Innovation Manager, Bestseller

1O.15-1O.35 Tekstil genanvendelse indenfor rammerne af en symbiose.
Herning Tekstilsymbiose

Frank Engelbrecht, projektleder, LDC
Christina Haack, Founder, HAACK ReCycling

1O.35-1O.5O Hvilke mængder tekstilaffald forventer vi I Norden i de kommende år og hvilke yderligere faciliteter får vi brug for?
SATIN -Towards a sustainable textile circular system in the Nordic region, et Nordic Innovation-projekt.

Iskra Dukovska-Popovska, lektor i Operations and Supply Chain Management, Aalborg Universitet

1O.50-11:o5 Miljøstyrelsens arbejde med tekstilaffald og genanvendelse

MST præsenterer deres arbejde i Tekstilaffaldspartnerskabet og herunder de tre pilotprojekter, som alle inddrager genanvendelse. Særligt fokus på at skabe dialog på tværs af aktører fra indsamlings-, sorterings og genanvendelsesleddet.

Nina Espegård Hassel, Kontorchef, Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen.

11.O5-11.25 Paneldiskussion

 • Hvilke udfordringer er de vigtigste lige nu?
 • Hvordan forbinder vi de forskellige projekter for at sikre progression og vidensdeling?
 • Hvilke initiativer mangler?

Oplægsholdere & Betina Simonsen, CEO, Lifestyle & Design Cluster

11.25-11.3O

Opsamling af Frank Engelbrecht, projektleder, Lifestyle & Design Cluster

TALERLISTE

 • Johnny Rodam, forretningsleder, Teknologisk Institut
 • Frank Engelbrecht, projektleder, Lifestyle & Design Cluster
 • Anders Lindhart, Senior Specialist & Head og Innovation, Teknologisk Institut
 • Camilla Skjønning Jørgensen, Materials & Innovation Manager, Bestseller
 • Christina Haack, Founder, HAACK ReCycling
 • Iskara Dukovska-Popovska, lektor i Operations and Supply Chain Management, Aalborg Universitet
 • Nina Espegård Hassel, Kontorchef, Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen
 • Betina Simonsen, CEO, Lifestyle & Design Cluster

Lifestyle & Design Cluster er Content Partner på LOOP

Lifestyle & Design Cluster er en national erhvervsklynge inden for design, mode og møbler. Vi arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de relaterede kreative brancher. Vi har en bred dialogbaseret berøringsflade med erhvervslivet, og genererer gennem vores mange forskellige projekter og aktiviteter ny viden, som formidles via begivenheder og her på websitet via cases og nyhedsopdatering. Som klynge og innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet identificerer, formidler og forankrer vi ny viden og fungerer som brobygger mellem virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner med det formål at styrke virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne. Foruden et sekretariat består Lifestyle & Design Cluster af en bestyrelse, et konsortium (opdelt i fire faggrupper) og en gruppe af mere end 220 dialogvirksomheder. Vi har en bred berøringsflade med erhvervslivet, og hvert år deltager omkring 800 virksomheder i seminarer, konferencer, kortere eller længerevarende forløb arrangeret af Lifestyle & Design Cluster.