Seminar med Dansk Industri
27. april 13.15-16.15

#klimaplan #genanvendelsessektor #forretningsmodeller

Danmark som verdens førende cirkulære økonomi

Mindre affald. Mere og bedre genanvendelse. Det er ambitionen. Men hvordan kommer vi i mål, og hvad skal der til for at gøre Danmark til en førende cirkulær økonomi?
Det diskuterer vi på dette seminar.
Kan vi sammen gøre Danmark til verdens førende cirkulære økonomi? Hvad skal der til, og hvordan ser et sådan Danmark ud? Kom til debat, oplæg og inspiration.

Powered by DI

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Danmark som verdens førende cirkulære økonomi

Hør DI’s administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensens visioner og bud på virksomhedernes rolle i den cirkulære omstilling. Få miljøministerens status på klimaplanen for en grøn affaldssektor og de næste skridt for at skabe en cirkulær økonomi. Og mød erhvervsledere, der har nogle af løsningerne og bud på, hvordan cirkulær økonomi bliver et nyt grønt erhvervseventyr for Danmark.
Seminaret afsluttes med to debatrunder, hvor politiske ordførere og virksomheder inviteres til debat om udvikling og de fremtidige løsninger for affaldssektoren i Danmark samt udbredelse af cirkulære forretningsmodeller.

Kl. 13.15-13.4O Hvor langt er vi kommet med at implementere klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi?
Hvad er de næste skridt i forhold til at indfri ambitionen om at gøre cirkulær økonomi til det næste grønne erhvervseventyr og knække affaldskurven?

Lea Wermelin, miljøminister, Socialdemokratiet

Kl. 13.4O-14.05 Visionen er et cirkulært Danmark. Hvor langt er vi, hvor skal vi hen, og hvad mangler vi for at komme i mål?
Camilla Haustrup Hermansen, direktør & medejer, Plus Pack

Kl. 14.05-14.3O En stærk grøn genanvendelsessektor er målet.
Hvordan kommer vi derhen og hvordan ser fremtiden ud?

Hvad skal der til for at sætte yderligere skub i opbygningen af en grøn genanvendelsessektor i Danmark – og er der potentiale for et erhvervseventyr i affaldssektoren?

Henrik Grand Petersen, adm. direktør, Stena Recycling

Kl. 14.3O-15.OO Virksomhederne har en afgørende rolle som drivkraft i omstillingen til cirkulær økonomi
Hvem og hvad er i gang, og hvordan sætter vi skub i omstillingen, så vi reducere affaldsmængderne og sikre mere og bedre genanvendelse af det affald, vi ikke kan undgå?

Lars Sandahl Sørensen adm. direktør, DI

Kl. 15.00-16.10 Debat
Første runde: Hvordan kommer vi i mål med høj genanvendelse i god kvalitet?
Hvad skal der til for at opbygge en stærk grøn genanvendelsessektor i Danmark og indfri målet om 80 % udsortering af plast fra forbrændingen

Hvilke barriererne støder de, der håndterer affald, og de der skal bruge de genanvendte materialer på?

Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack
Henrik Grand Petersen, direktør, Stena Recycling
Marie Bjerre, Bæredygtigheds-, Klima- og Verdensmålsordfører, Venstre
Ida Auken, medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Socialdemokratiet

Anden runde: Cirkulære forretningsmodeller som affaldsforebyggelsesstrategi
Hvordan undgår vi, at der produceres så meget affald – er vi alle villige til at undvære den nyeste Iphone og lade den gamle reparere eller købe brugte møbler frem for nye – hvad skal der til?

Og hvordan overlever virksomhederne, hvis de ikke skal producere nyt – hvordan tjener man så penge og, hvilke barrierer er der i dag for at cirkulære forretningsmodeller bliver en succes?

Det og meget mere kommer vi rundt om i debatten!

Jan Weber, Co-founder & CEO, Cirqle
Steffen Max Høgh, CEO, Bæredygtig Business
Marie Bjerre, Bæredygtigheds-, Klima- og Verdensmålsordfører, Venstre
Ida Auken, medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Socialdemokratiet

16.10-16.15 Afrunding ved moderator
Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI

TALERLISTE

  • Lea Wermelin, miljøminister, Socialdemokratiet
  • Camilla Haustrup Hermansen, direktør & medejer, Plus Pack
  • Henrik Grand Petersen, adm. direktør, Stena Recycling
  • Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, DI
  • Marie, Bjerre, Bæredygtigheds-, Klima- og Verdensmålsordfører, Venstre
  • Jan Weber, Co-founder & CEO, Cirqle
  • Steffen Max Høgh, CEO, Bæredygtig Business
  • Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI
  • Ida Auken, medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Socialdemokratiet

Dansk Industri er Core Partner på LOOP

DI er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Vi repræsenterer 19.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet.
DI arbejder for at Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste land at drive virksomhed i. DI’s vision er et åbent og velstående samfund i vækst og balance.