Seminar med ARI - Affalds- og Ressourceindustrien
27. april 12.OO-12.45 & 28. april 13.45-14.3O

#affaldshåndtering #genanvendelse #ressourcemaksimering 

Fremtidens cirkulære affaldssektor - sådan får vi det til at ske

ARI - Affalds- og Ressourceindustrien er vært ved to debatter på LOOP ’22. Vi går handlingsorienteret til værks og ser på, hvordan man helt konkret kan indrette sektoren til at skabe mindre afffald og mere genanvendelse.
Målgruppen er ledere, fagfolk, virksomheder mfl. inden for affaldshåndtering, genanvendelse og ressourcemaksimering. Debatterne kan være relevante for flere led i kæden - fx. produktionsvirksomheder (både ift. affald og ift. recyclede ressourcer), affaldshåndteringsvirksomheder, genanvendelsesvirksomheder etc. samt organisationer og politikere.

Powered by ARI

Dag 2 - 28. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Seminar med ARI - Affalds- og Ressourceindustrien

kl. 13:3O-14:3O Hvordan kan bedre udbud være med til at fremme det cirkulære kredsløb og bevarelse af ressourcer?

Den diskussion tager vi med afsæt i ingeniørforeningen IDA’s bud på et hierarki, hvor genanvendelse, der bevarer ressourcernes egenskaber, tillægges højere værdi end genanvendelse eller nyttiggørelse, hvor materialer forringes eller går tabt.

Aske Nydam Guldberg, ekspert i genanvendelse, Ingeniørforeningen IDA
Niels Bukholt, sekretariatslader, ARI – Affalds- og Ressourceindustrien
Henrik Grand Petersen, adm. direktør, Stena Recycling

Ejvind Mortensen, Chefkonsulent, Argo
Jan Hohberg, direktør DKK-Plastics
Morten Andersen, Sustainability Manager, HJHansen

 

TALERLISTE

 • Aske Nydam Guldberg, ekspert i genanvendelse, Ingeniørforeningen IDA
 • Niels Bukholt, sekretariatslader, ARI – Affalds- og Ressourceindustrien
 • Henrik Grand Petersen, adm. direktør, Stena Recycling
 • Ejvind Mortensen, Chefkonsulent, Argo
 • Jan Hohberg, direktør DKK-Plastics
 • Morten Andersen, Sustainability Manager, HJHansen

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Seminar med ARI - Affalds- og Ressourceindustrien

kl. 12:OO-12:45 Hvor er affaldssektoren om 10 år? 

Hvordan ville affaldssektoren i Danmark se ud, hvis vi kunne starte forfra med at indrette den til indfri 2020-klimaaftalens intentioner bedst muligt?

I den her debat tegner vi et konkret Danmarkskort, der giver et – hypotetisk og subjektivt – bud på, hvordan sektoren optimalt set kunne se ud i et genanvendelsesperspektiv. Med det afsæt tager vi en snak om, hvordan vi som samlet sektor bedst muligt kommer derhen – og hvad der står i vejen

Henrik Grand Petersen, adm. direktør, Stena Recycling A/S
Niels Bukholt, sekretariatslader, ARI – Affalds- og Ressourceindustrien
Morten Strandlod, CCO, Solum
Erik Rynning, Project Director, Quantafuel
Marianne Roed Jakobsen, direktør, Dansk Emballage Producentansvar

 

TALERLISTE

 • Henrik Grand Petersen, adm. direktør, Stena Recycling A/S
 • Niels Bukholt, sekretariatslader, ARI – Affalds- og Ressourceindustrien
 • Morten Strandlod, CCO, Solum
 • Erik Rynning, Project Director, Quantafuel
 • Marianne Roed Jakobsen, direktør, Dansk Emballage Producentansvar

ARI er content partner på LOOP

ARI - Affalds- og Ressourceindustrien arbejder for en cirkulær og markedsbaseret omstilling af affaldssektoren, hvor alt affald bliver genanvendt i en cyklus. ARI er interesseorganisation og medlemsforening for private virksomheder, der har professionel håndtering af affald som primær aktivitet. Foreningen samler branchens toneangivende virksomheder og er en del af DI.