Seminar med Vækstfonden/Danmarks Grønne Investeringsfond
28. april 11.OO-11.45

Skaler din grønne virksomhed med værdiskabende kapital

Powered by Vækstfonden og
Danmarks Grønne Investeringsfond

Dag 2 - 28. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Seminar med Vækstfonden

11.OO – 11.45 PANELDEBAT

På dette event har Vækstfonden sammensat et panel af centrale aktører, der indgår i virksomheden Stykka’s kommercielle og finansielle værdikæde. Det drejer sig om RealDania, Danske Bank, Danmarks Grønne Investeringsfond/Vækstfonden og PensionDanmark.

Debatten begynder med en overordnet introduktion, hvorefter hver aktør giver jer 5 minutters præsentation af sin forretningsmodel og værditilbud. Efter præsentationerne vil der være en modereret dialog mellem aktørerne og besøgende.

Panelet sigter mod at inspirere cirkulære start-up virksomheder til det næste skridt på den kommercielle og finansielle rejse.

moderator: Line Lundbye, Green Investment Director, Danmarks Grønne Investeringsfond

PANEL:

Jarl Engelbrecht Vindnæs, CEO, Stykka
Simon Kofod-Svendsen, projektchef, RealDania
Nicklas Ekberg Jensen, Relationship Manager & Growth Advisor, Danske Bank
Anders Christian Andersen, Senior Director, Vækstfonden Udlån
Niels Kristian Johne, ejendomsinvesteringschef, PensionDanmark

TALERLISTE

  • Jarl Engelbrecht Vindnæs, CEO, Stykka
  • Simon Kofod-Svendsen, projektchef, RealDania
  • Nicklas Ekberg Jensen, Relationship Manager & Growth Advisor, Danske Bank
  • Anders Christian Andersen, Senior Director, Vækstfonden Udlån
  • Niels Kristian Johne, ejendomsinvesteringschef, PensionDanmark
  • Line Lundbye, Green Investment Director, Danmarks Grønne Investeringsfond

Vækstfonden er content partner på LOOP

I partnerskab med banker og private investorer fra ind- og udland udvælger og udvikler vi de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Vi har erfaring og ekspertise, der kan få ting til at gro og virksomheder til at vokse - fra digitalisering af en håndværksvirksomhed i Sallingsund til lancering af en robotarm i Silicon Valley. Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed er pejlemærker, vi styrer efter, når vi vurderer projekter. Men vi glemmer aldrig, at de projekter vi udvælger og udvikler, skal sætte ting i gang og mennesker i arbejde. I Danmark.

Danmarks Grønne Investeringsfond er content partner på LOOP

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Ifølge fondens politiske mandat skal disse projekter ligge inden for vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.

Danmarks Grønne Investeringsfond er etableret som en del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 med en statsgaranteret låneramme på 2 mia. kr., som siden, med aftalen om ”Danmarks Grønne Fremtidsfond”, er udvidet til ialt 8 mia. kr., til medfinansiering af projekter.