Åbning og velkomst
27. april 09.15 - 1O.OO

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Åbning og velkomst

O9.15-O9.3O Velkomst
Line Barfod, Teknik- & Miljøborgmester, Københavns Kommune (Ø)

O9.3O-1O.OO Skrald eller guld? Europa skal stå sammen om at (gen)bruge vores ressourcer

Affald er ikke kun affald. Meget af det er faktisk ressourcer. Ressourcer, vi ikke kan eller bør undvære ved at blive ved med at behandle det som affald. Derfor skal cirkulær økonomi ind i Affaldstransportforordningens DNA. Det er vigtigt for miljøet og klimaet – og hvis vi gør det rigtigt, kan EU vise vejen og teknologierne for resten af verden. Det er mit overordnede fokus som chefforhandler for revideringen af forordningen, der pågår lige nu.

Disse ambitioner kan ikke indfries uden digitalisering, som derfor også er det andet formål med revideringen. At digitalisere affaldssektoren vil også styrke indsatserne til bekæmpelse af affaldskriminalitet, så sager bedre kan løftes for domstolene, fordi dokumentationen styrkes, ligesom digitalisering gør det nemmere at harmonisere det indre marked til effektiv, miljørigtig og bæredygtig håndtering af affald som ressource. Især genanvendelsen af sekundære råmaterialer bliver hermed nemmere, og det vil styrke EU’s forsyningssikkerhed til mange sektorer.

Pernille Weiss, medlem af EU-Parlamentet, Konservative Folkeparti

TALERLISTE

  • Pernille Weiss, medlem af EU-Parlamentet, Konservative Folkeparti
  • Line Barfod, Teknik- & miljøborgmester, Københavns Kommune (Ø)