Seminar med Genanvend Biomasse
27. april 13.3O-16.OO

#biologiskkredsløb #reststrømme #recirkulering

Keep the organic resources in the loop

Økologisk eller konventionelt? Land eller by? Energi, foder eller gødning? Naturlig eller raffineret? Interesserne er mange, når det handler om recirkulering af værdierne i den danske biomasse som madaffald og spildevandsslam. På trods af de svære dilemmaer og modstridende interesser er det lykkedes Brancheforeningen Genanvend Biomasse at samle de toneangivende aktører på LOOP Konferencen om budskabet, at vi i det danske samfund skal recirkulere mere, recirkulere bedre og recirkulere sikkert.

Powered by Genanvend Biomasse

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Keep the organic resources in the loop

13.3O-13.4O Recirkulere mere, recirkulere bedre og recirkulere sikkert
Der er ikke én løsning, der er ikke én vej, der er ikke en anvendelse, der trumfer alle andre. Mangfoldighed i produkter, i anvendelser, i teknologier er vejen frem, men altid med det fælles formål: at bevare værdistofferne højst oppe og bedst muligt i det biologiske kredsløb.
Bjarne F. Larsen, formand, Genanvend Biomasse

13.4O-14.1O Cirkularitet og rammerne for et biologisk kredsløb
I dag er halvdelen af verdens emissioner forårsaget af produktionen af almindelige forbrugsvarer såsom fødevarer, tøj, biler osv. Dette er i høj grad en konsekvens af, at råmaterialer bliver udvundet, brugt og derefter smidt ud i stedet for at blive genanvendt. Ragn-Sells har sat sig et mål om at være klimapositive i 2030. For at nå det mål vil vi fortsætte med at udvikle løsninger, der afgifter ressourcer og bringer dem tilbage i produktionscyklussen igen.
Massimo Forti, CEO, Ragn-Sells Danmark

14.1O-14.3O Landbrugets efterspørger næringsstoffer
I Danmark har vi stadig et stort og uforløst potentiale i en yderligere biogasproduktion, som kan gøre os uafhængige af russisk naturgas. Biogas er en win-win for hele samfundet. Energi til forbrugere og industri, forbedret klimaaftryk på gårdene og samtidig bliver værdifulde næringsstoffer ført tilbage til landbruget som biogødning.
Lars Villadsgaard Toft, Bioøkonomichef SEGES Innovation

Det voksende økologiske landbrugsareal har brug for tilførsel af næringsstoffer. Vi arbejder på at gøre os mere uafhængige af husdyrgødning fra det konventionelle landbrug, og hvis det skal lykkes, er vi afhængige af blandt andet recirkulerede organiske ressourcer fra samfundet. Madaffald og andre organiske rest- og affaldsprodukter bidrager til en positiv udvikling for økologien i Danmark.
Casper Laursen, Innovationscenter for Økologi

Lars Villadsgaard Toft, Bioøkonomichef,  SEGES
Casper Laursen, Specialkonsulent, Innovationscenter, Økologisk Landbrug

14.3O-15.2O   Reststrømme – praktik og perspektiver. 6 virksomhedscases

Biogødning (spildevandsslam)
Simon Jacobsen, direktør for Cirkulær Bioøkonomi, Hededanmark

Kød- og benmel
Søren Mohr Jensen, Communications & Marketing Manager, Daka Denmark A/S

Madaffald
Alexander Petersen, Category Manager, liquid biomasses, Nature Energy

Industrirestprodukter
Anders Schou, produktchef, Bioman

Insektproduktion
Carsten Lind Pedersen, CEO, Enorm

Fosforrecirkulering
Massimo Forti, CEO, Ragn-Sells Danmark

15.2O-15.4O Recirkulering – Nye strømme
Rest fra græs, metanol, muslinger, vegetabilsk foder, pyrolyse mv.

Vi står med en helt afgørende mulighed for at skabe en positiv fortælling om dansk landbrug, som skal bære vores erhverv endnu længere ind i den cirkulære økonomi. Gennem innovation kan vi få endnu mere ud af biomassen, og der er allerede mange gode tiltag i gang. Fra biogas og helt nye energiformer til lokalt producerede proteiner og genanvendelse af restprodukter fra fødevarer.
Steen Bitsch, CEO, Vestjyllands Andel

15.4O-16.OO Hvad nu – hvad tager vi med herfra?
Julie Lykke Jacobsen, sekretariatschef, Genanvend Biomasse

TALERLISTE

 • Bjarne F. Larsen, formand, Genanvend Biomasse
 • Massimo Forti, CEO, Ragn-Sells Danmark
 • Lars Villadsgaard Toft, Bioøkonomichef,  SEGES
 • Casper Laursen, Specialkonsulent, Innovationscenter, Økologisk Landbrug
 • Simon Jacobsen, direktør for Cirkulær Bioøkonomi, Hededanmark
 • Søren Mohr Jensen, Communications & Marketing Manager, Daka Denmark A/S
 • Alexander Petersen, Category Manager, liquid biomasses, Nature Energy
 • Anders Schou, produktchef, Bioman
 • Carsten Lind Pedersen, CEO, Enorm
 • Steen Bitsch, CEO, Vestjyllands Andel
 • Julie Lykke Jacobsen, sekretariatschef, Genanvend Biomasse

Genanvend Biomasse er content partner på LOOP

Brancheforeningen Genanvend Biomasse (tidligere BGORJ) er grundlagt i 2006 og består af medlemmer som arbejder for at fremme nyttiggørelse af og viden om miljørigtigt anvendelse af organiske restprodukter.

Foreningen består af en række offentlige og private virksomheder med ekspertise indenfor blandt andet genanvendelse, klima- og miljøteknologi, spildevandshåndtering og anden industriel produktion.

Brancheforeningens medlemmer dækker hele bord-til-jord-problematikken, det vil sige foreningens medlemmer er/kan være:
kommuner og virksomheder, der producerer organiske restprodukter i form af forskellige slamprodukter, landbruget, som modtager de organiske restprodukter på landbrugsjorden, operatører, som foretager udbringning, analyser, rådgivning m.m.
Andre med interesse for at øge genanvendelsen af organiske restprodukter til jordbrugsformål