Seminar med Industriens Fond
27. april 1O.3O-13.OO på hovedscenen & 13.3O-16.45 på scene 3

#bæredygtig #produktion #konkurrencekraft

Vi skal skabe verdens mest bæredygtige produktionssektor

Industrien – både i Danmark og globalt – sætter et stort og negativt aftryk på miljøet og klimaet. Fremstilling står for en stor del af det globale energiforbrug og udledningen af drivhusgasser. Dertil kommer industriens affaldsstrømme, udledninger af giftstoffer og vandforbrug. Industriel produktion trækker veksler på kloden og belaster biodiversiteten.

Powered by Industriens fond

Dag 1 - 27 april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

VI SKAL SKABE VERDENS MEST BÆREDYGTIGE PRODUKTIONSSEKTOR

Forandringens vinde blæser uomtvisteligt i en mere klima- og miljøvenlig retning. Virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne hænger derfor uløseligt sammen med deres evne til at efterkomme den stigende efterspørgsel på bæredygtige varer og løsninger.
Men den danske produktionssektor er langt fra bæredygtig i dag. Heller ikke i sammenligning med andre europæiske lande. Alt for få produktionsvirksomheder har for alvor taget den grønne omstilling på sig. Det skyldes ikke mindst, at de ikke aktivt bruger bæredygtighed til at styrke deres konkurrenceevne.

Industriens Fonds vision for indsatsområdet er både ambitiøs og klar: Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det vil vi sikre ved at støtte aktiviteter og projekter, som gør bæredygtig produktion til et decideret konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Hvis vi skal indfri visionen om verdens mest bæredygtige produktionssektor, er det centralt at industrien sætter skub på den cirkulære omstilling i dag. Men hvad betyder det? Hvad er mulighederne? Og hvad er udfordringerne. Og hvad kan vi lære af både danske og internationale frontløbere på området.

1O.3O-1O.35 Velkomst
Moderator: Vibeke Daell Bjerrum, Nyhedsvært, Vært på magasinet ‘Business Class’, TV 2 NEWS

1O.35-1O.45 Mod verdens mest bæredygtige produktionssektor: bæredygtig produktion og konkurrencekraft
Thomas Hofman-Bang, CEO, Industriens Fond

1O.45-1O.5O Præsentation af segment 1: Bæredygtig produktion og konkurrencekraft – det store perspektiv

1O.5O-11.15 Sustainable production and competitiveness – the European perspective
Arthur ten Wolde, CEO, Ecopreneur.eu

11.15-11.4O Sustainable production and competitiveness – ready2LOOP and the value chain perspective
Tim McAloone, Professor, Product/Services Systems, DTU & leder, ready2Loop

11.4O-11.55 Paneldebat

Arthur ten Wolde, CEO, Ecopreneur.eu
Tim McAloone, Professor, Product/Services Systems, DTU & leder, ready2Loop
Thomas Hofman-Bang, CEO, Industriens Fond

11.55-12.OO Præsentation af segment 2: Danske produktionsvirksomheders vej mod grøn omstilling

12.OO-12.3O B&O’s bæredygtighedsrejse, betydning for konkurrencekraft, drivkræfter og fremtiden
Mads Korsgaard, Sr. Global Product Manager, Product Circularity & Classics Program, Bang & Olufsen

12.3O-12.45 Elektro-Isolas grønne omstilling: udfordringer og muligheder – SMV-perspektivet
Kasper Bay Simonsen, Business Development & Marketing Manager, Elektro-Isola

12.45-13.OO Paneldebat

Tim McAloone, Professor, Product/Services Systems, DTU & leder, ready2Loop
Mads Korsgaard, Sr. Global Product Manager, Product Circularity & Classics Program, Bang & Olufsen
Kasper Bay Simonsen, Business Development & Marketing Manager, Elektro-Isola

Bæredygtig produktion og konkurrencekraft

13.3O-13.35 Introduktion af ordstyrer
Ditte Lysgaard Vind, Founder, The Circular Way

13.35-16.45
Bæredygtig produktion skal være et centralt konkurrenceparameter for dansk industri i fremtiden. Industriens Fond har støttet flere spændende initiativer, som netop fokuserer på bæredygtig produktion, og hvordan det kan bruges til at skabe et mere konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Programmet bliver faciliteret af Ditte Lysgaard Vind og vil indeholde oplæg fra danske produktionsvirksomheder, som har været en del af initiativer. Sessionen er for dig, som gerne vil høre mere om, hvordan bæredygtig produktion og cirkulær spiller en aktiv rolle for danske virksomheder, og hvordan det gør en hel konkret forskel i nye forretningsmodeller.

Frank Rosengreen Lorenzen, CEO, Dansk AM Hub
Morten Bove, CEO og Founder, WOHN
Michael Kragh, Country manager Danmark, Signify
Charlotte Krogh, Key Account Manager, Signify

WasteLife Hvordan ændrer du din virksomheds spildstrømme til konkurrencekraft?
Maria Barmar Larsen, Teknologisk Institut 

Fra reststrøm til middagssnack
Christina Rehder, Connecting Grounds 

Hvordan kan værdikæder være med til at fjerne plast fra verdenshavene?
Thomas Alstrup, programleder, Ocean Plastic Forum

TALERLISTE

Verdens mest bæredygtige produktionssektor
(Hovedscene)

 • Thomas Hofman-Bang, CEO, Industriens Fond
 • Mads Kogsgaard Hansen, Senior Global Product Manager, Bang & Olufsen
 • Arthur ten Wolde, Direktør, Ecopreneur.eu
 • Tim McAloone, Professor Product/Service-Systems & leder, Ready2Loop
 • Kasper Bay Simonsen, Business Development & Marketing Manager, Elektro-Isola

Moderator: Vibeke Daell Bjerrum, Nyhedsvært, Vært på magasinet ‘Business Class, TV 2 NEWS


Bæredygtig produktion og konkurrencekraft
(Scene 3)

 • Ditte Lysgaard Vind, Founder, The Circular Way
 • Frank Rosengreen Lorenzen, CEO, Dansk AM Hub
 • Morten Bove, CEO og Founder, WOHN
 • Michael Kragh, Country manager Danmark, Signify
 • Charlotte Krogh, Key Account Manager, Signify
 • Thomas Alstrup, programleder, Ocean Plastic Forum
 • Kenneth Kaasgaard, Salg- og marketing direktør, Ragn-Sells Danmark
 • Tim McAloone, Professor, DTU / Ready2Loop
 • Maria Stenild, Programleder, Bæredygtighed, VELUX
 • Maria Barmar Larsen, Forretningsleder, WasteLife, Teknologisk Institut
 • Frederic Viking, Partner & CCO, Twisted Leaf
 • Christina Rehder, Co-founder, Connecting Grounds

Industriens fond er Core Partner på LOOP

Industriens Fonds mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Konkurrenceevnebegrebet skal forstås bredt. Vi styrker virksomheders værditilvækst og jobskabelse til gavn for Danmark. Målgruppen er alle danske virksomheder. Særligt i fokus er SMV’er og iværksættere med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser. På tværs af alle Industriens Fonds indsatsområder arbejder vi på at styrke viden, kompetencer og innovation i dansk erhvervsliv. Industriens Fond har udpeget fire temaer, som vi vurderer, er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Inden for hvert konkurrenceevnetema arbejder vi med at realisere en mission. Danske virksomheder skal være førende i:
• At producere bæredygtigt og samtidig skabe vækst.
• At arbejde forretningsmæssigt med cybersikkerhed.
• At anvende nye teknologier.
• At have et internationalt mindset i alle led af forretningen