4 seminarer med Horten

#cirkulæreudbud #offentligtprivatsamarbejde #affaldsorganisation #plastaffald

Juridiske aspekter i den cirkulære omstilling

Som en del af LOOP afholder Horten 4 seminarer:
Dag 1 på scene 3: Fremtidens kommunale affaldsorganisation
Dag 1 på scene 1: Cirkulære udbud
Dag 2 på scene 2: Offentligt-privat samarbejde om genanvendelse
Dag 2 på scene 1: Plastaffald: reglerne om genbrug, genanvendelse og end of waste

Powered by Horten

Dag 2 - 28. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Plastaffald: reglerne om genbrug, genanvendelse og end of waste

kl. 14:3O-15:15
Case – Køb af plastrobot hos Solum A/S

For at optimere genbrug og genanvendelse af plastressourcen, er det vigtigt, at alle aktører: forbrugere, myndigheder, kommunale og private operatører indenfor affald- og ressourcehåndtering samarbejder om at nå de samme mål. For at fremme denne proces er det vigtigt at kende til de affaldsregulatoriske muligheder og begrænsninger. Med afsæt i en gennemgang af de relevante retlige rammer for denne proces vil kommerciel direktør Morten Strandlod fra Solum A/S blive interviewet om, hvordan reglerne kan omsættes i praksis ved hjælp af en moderne plastrobot

Morten Strandlod, kommerciel direktør, Solum A/S
Andreas Schønbeck, Senior Attorney, Horten
Henriette Soja, Partner, Horten

Målgruppen:
Plastbranchen og affaldsbranchen.

Offentligt-privat samarbejde om genanvendelse

kl. O9:45-1O:3O

Dette oplæg tager afsæt i kommunernes mulighed for at deltage på genanvendelsesområdet i fremtiden og perspektivet i offentlige-private samarbejder i sektoren. I en samtale med Morten Strandlod fra Solum A/S vender vi nogle opmærksomhedspunkter og muligheder, som samarbejdet mellem offentlige aktører og private parter i affaldsbranchen giver. Vi giver konkrete anvisninger og anbefalinger til samarbejdsmodeller og rammevilkår for offentlige private samarbejder i affaldssektoren.

Målgruppen:
Offentlige projektledere og ledere med ansvar for håndtering af den kommunale affaldsopgave og private aktører med interesse for partnerskaber med offentlige affaldsmyndigheder.

TALERLISTE

 

Offentligt-privat samarbejde om genanvendelse
(scene 2)

  • Line Markert, partner, Horten
  • Henriette Soja, partner, Horten

Plastaffald: reglerne om genbrug, genanvendelse og end of waste
(scene 1)

  • Andreas Schønbeck, senior attorney, Horten
  • Morten Strandlod, kommerciel direktør, Solum A/S
  • Henriette Soja, partner, Horten

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Cirkulære udbud

kl. 16:OO – 16:45 

På dette oplæg sætter vi rammerne for inddragelse af cirkulære hensyn og genanvendelse i udbud. Udbudsreglerne begrænser ikke inddragelsen af cirkulære hensyn i udbud, men det er vigtigt for både den offentlige og private at kende og anvende de udbudsretlige rammer rigtigt. Vi giver indspark til de vigtigste strategiske overvejelser i forbindelse med udbud, som inddrager cirkulære hensyn.

Målgruppen:
Byggebranchen, entreprenører, bygherrer (herunder offentlige bygherrer). Målrettet både offentlige og private aktører.

Fremtidens kommunale affaldsorganisation

kl. 1O:OO – 1O:45 

Oplægget behandler de strategiske og organisatoriske overvejelser, som kommunerne bør gøre sig i lyset af den kommende regulering af kommunernes affaldshåndtering (både affald til materialenyttiggørelse og forbrændingsegnet affald). Vi drøfter mulige organiseringsmodeller for fælleskommunal opgavevaretagelse og individuel kommunal håndtering af affaldsopgaverne og de strategiske overvejelser, der er relevante i forhold til den enkelte model.

Målgruppen:
Kommunale ledere, herunder ledere på affaldsområdet og private, som forventer at skulle samarbejde med eller overtage dele af de kommunale affaldshåndteringsopgaver.

TALERLISTE

Fremtidens kommunale affaldsorganisation
(scene 3)

  • Henriette Soja, Partner, Horten
  • Line Markert, Partner, Horten

Cirkulære udbud
(scene 1)

  • Annelouise Dalgaard Pedersen, Partner, Horten

Horten er content partner på LOOP

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 specialister, der alle står klar til at gå nye risici, udfordringer og muligheder i møde sammen med vores kunder.

Vi klæder førende organisationer på til at kunne agere og reagere inden for områder som bank og finansiering, fast ejendom, grøn energi, teknologi, IP og M&A, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag – og nogle gange endda tage modige valg.

Når verden ændrer sig, gør juraen også.