Seminar med GTS
27. april 1O.OO-13.OO

#samarbejde #innovation #banebrydendeteknologi

Cirkulær økonomi skal op i gear!

Kom og hør nogle af de bedste eksempler på hvordan danske virksomheder samarbejder med GTS-institutter om at sætte fart på den cirkulære udvikling. Hør uddannelses – og forskningsminister Jesper Petersen fortælle om, hvordan regeringen understøtter grøn innovation. Mød Jaqueline Cramer, frontløber indenfor cirkulær økonomi, tidligere hollandsk miljømister og nuværende formand for Holland Circular hotspot, der med afsæt i internationale erfaringer vil give sit bud på hvordan Danmarks kan komme i front med omstillingen til en cirkulær økonomi
Vi starter med indlæg og slutter med en debat mellem publikum og vores debattører.

Powered by GTS

Dag 1 - 27. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Cirkulær økonomi skal op i gear

Hvis vi skal realisere de politiske ambitioner om en grøn og bæredygtig verden, skal vi gøre fremtiden cirkulær. Udfordringen er så stor, at ingen kan løse den alene. Det kræver samarbejde på tværs af sektorer og værdikæder.

Så hvad kan vi lære af de hidtidige erfaringer? Hvordan sikrer vi, at de bedste kompetencer og aktører kommer i spil? Og kan der politisk gøres mere for at sætte fart på den cirkulære økonomi?


1O.OO-1O.1O Velkomst
Juan Farré, formand, GTS-bestyrelsen og adm. direktør, Teknologisk Institut
Thomas Buch Andersen, moderator

1O.1O-11.OO How Network Goverance Powers the Circular Economy – Ten Guiding Principles for Building a Circular Economy, Based on Dutch and international Experiences
Jacqueline Cramer, Professor of Sustainable Innovation, Utrecht University
Jacqueline is chair of the Supervisory Board of Holland Circular Hotspot and former Dutsch minister for Housing, Spatial Planning and Environment

1O.4O-11.OO Showcase 1: Recycling of plastic across the Danish industry
Niels Otterstøm Jensen, Associate Director Environmental Strategy, Novo Nordisk A/S
Lars H. Jepsen, Team Manager, Danish Technological Institute

11.OO-11.2O Showcase 2: Fra bioaske og knust tegl til nye facadeløsninger
Niels Heidtmann, founder og medejer, Komproment A/S
Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, DBI

11.2O-11.4O Showcase 3: Cirkulær økonomi med afsæt i højkvalitets metalpulver
Jan Sørensen, CEO, Nordisk Staal A/S,
Michel Honoré, Project Manager, FORCE Technology

11.4O-11.5O Pause med forfriskninger

11.5O-12.1O Hvordan kan man politisk understøtte grøn innovation?
Jesper Petersen, uddannelses og forskningsminister, Socialdemokratiet

12.1O-12.5O Paneldebat
Hvad kan vi lære af de hidtidige erfaringer? Hvordan sikrer vi, at de bedste kompetencer og aktører kommer i spil? Og kan der politisk gøres mere for at sætte fart på den cirkulære økonomi? (debat på engelsk)

Jacqueline Cramer, Professor of Sustainable Innovation, Utrecht University
Hanne Christensen, næstformand, GTS-bestyrelsen & adm. direktør, FORCE Technology
Dorethe Nielsen, Vice President, Circular for Zero Corporate Environmental Strategy, Novo Nordisk
Julie Hjort, Programme Director of Sustainable and Circular Economy, Danish Design Center

12.5O-13-OO Opsamling og afsluttende betragtninger
Thomas Buch Andersen, moderator

TALERLISTE

 • Jacqueline Cramer, Professor of Sustainable Innovation, Utrecht University
 • Niels Otterstøm Jensen, Associate Director Environmental Strategy, Novo Nordisk
 • Niels Heidtmann, founder og medejer, Komproment
 • Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, DBI
 • Jan Sørensen, CEO, Nordisk Staal
 • Michel Honoré, Project Manager, FORCE Technology
 • Jesper Petersen, uddannelses og forskningsminister, Socialdemokratiet
 • Hanne Christensen, næstformand, GTS-bestyrelsen & adm. dir. FORCE Technology
 • Julie Hjort, Programme Director of Sustainable and Circular Economy, Danish Design Center
 • Juan Farré, formand, GTS-bestyrelsen & adm. direktør, Teknologisk Institut
 • Dorethe Nielsen, Vice President, Circular for Zero Corporate Environmental Strategy, Novo Nordisk
 • Lars H. Jepsen, Team Manager, Danish Technological Institute
 • Thomas Buch Andersen, Moderator

GTS er core partner på LOOP

GTS-foreningen er brancheforening for de syv danske GTS-institutter. Vi er fem medarbejdere i sekretariatet. Vores hovedopgave er at omsætte GTS-institutternes fælles målsætninger og visioner til konkrete aktiviteter.
Sekretariatet arbejder for GTS-institutternes fælles mål overfor en lang række interessenter. Det sker via en omfattende mødeaktivitet, deltagelse i konferencer, arrangementer, arbejdsgrupper, høringer og bidrag til den offentlige debat inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

GTS-foreningen betjener en række interne arbejdsgrupper og netværk med repræsentanter fra GTS-institutterne med det formål at styrke det tværgående samarbejde og den fælles GTS-profil.

VI koordinerer desuden fælles aktiviteter på vegne af GTS-institutterne, det gælder fx det fælles initiativ ”Regionale Innovation Officers”, som vi samarbejder med Innovationsfonden og Erhvervshusene om. Desuden står vi i fællesskab bag hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk, der giver et samlet overblik over nogle af de test,- demonstrations- og udviklingsfaciliteter, der er opbygget på GTS-institutterne.