Seminar med LOOP
28. april 1O.4O-12.25

#zerowastecities #relondon #kommunalecirkulæreinitiativer

Circular Cities

Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi – som lokal myndighed og som bindeled mellem borgere og virksomheder. Få inspiration til, hvordan cirkularitet kan indtænkes på tværs af forvaltninger og aktiviteter gennem planlægning, indkøb, udbud, byggeri, erhvervsudvikling og dermed bidrage mærkbart til CO2 reduktion.

Powered by LOOP

Dag 2 - 28. april 2O22

To view all 5 stages, turn your phone

Circular Cities

Kl. 1O.4O-11.OO Kommunale cirkulære initiativer, der tager afsæt i affald som en ressource.
Anette Juhl Winther, CPO/Koncern Indkøbs- og Udbudschef, Aarhus Kommune

11.OO-11.20 Den fælles kommunale affaldsdataindsats 2021-2025
Christina Ellegaard Fich, Projektkonsulent, KL

11.2O-11.4O Kommunerne som game changer i den cirkulære omstilling
Næsten 50 procent af den globale klimabelastning stammer fra måden, vi producerer og forbruger på, og Danmark er blandt de lande i EU, der producerer mest affald per indbygger.

En cirkulær omstilling – hvor produkter og materialer bliver brugt så længe som muligt og genbrugt i videst muligt omfang – er afgørende for at nå klimamålene og sikre den gennemgribende grønne omstilling af vores samfund. ­Kommuner har en unik mulighed for at gå forrest i den cirkulære omstilling. Kommunerne står bag store indkøb og nye byggerier hvert år, er tæt på borgerne, har kontakt til virksomheder gennem tilsyn og erhvervsudvikling, og har indflydelse på affaldsselskaberne. Gate 21, som har faciliteret en lang række demonstrationsindsatser for og sammen med kommunerne om cirkulær omstilling, giver konkrete eksempler fra kommunerne, et blik på udfordringer og muligheder samt en temperaturmåling for hvordan kommunerne forankrer det ind strategisk, fx i affaldsplaner og klimaplaner.

Line Bech, Programleder Cirkulær økonomi, Gate 21

11.4O-12.OO Making the case for Zero Waste Cities
The number of zero waste cities in Europe has been growing steadily over the past decade. From the northern capital city of Riga to the southern island of Formentera, these cities and municipalities are getting ahead of the circular curve, leading the pack in what will soon become the norm for EU-wide waste policies and targets.
Kaisa Karjalainen, Manager of the Mission Zero Academy, will reveal some of the secrets behind these cities’ success – including the Zero Waste Cities Certification framework that builds on the expertise of existing zero waste cities and guides new candidate cities on their circular journey.

Kaisa Karjalainen, Manager, Mission Zero Academy

12.OO-12.25 Shaping the Future of Consumption
ReLondon is works to improve waste and resource management in London and accelerate London’s transition to a low carbon circular city. Our mission is to make London a global leader in sustainable ways to live, work and prosper by revolutionising our relationship with stuff and helping London waste less and reuse, repair, share and recycle more. Antony will talk through some of the ReLondon’s projects connecting local government, business and citizens to embrace circular economy opportunities and embed positive circular behaviours.

Antony Buchan, Head of Programme Local Government, ReLondon

Antony leads ReLondon’s Local Authority Support programme, which helps London waste authorities to embed the circular economy into everything they do. He is an environment sector professional with 22 years’ experience in local, regional and national government and in the commercial sector.

TALERLISTE

  • Anette Juhl Winther, CPO/Koncern Indkøbs- og Udbudschef, Aarhus Kommune
  • Christina Ellegaard Fich, Projektkonsulent, KL
  • Line Bech, Programleder Cirkulær økonomi, Gate 21
  • Kaisa Karjalainen, Manager, Mission Zero Academy
  • Antony Buchan, Head of Programme Local Government, ReLondon