Temaer i den cirkulære omstilling

ét fælles forum på tværs af industrier og markeder med aktuelle emner indenfor for affald og ressourcer

Powered by

Powered by

Powered by

Powered by

En cirkulær affaldssektor

Hvad er status efter klimaplanen for en grøn & cirkulær affaldssektor? En omorganisering er i gang - hvad har det ført med sig af investeringer, planer og samarbejder? Hvordan går det med at genanvende mere og bedre? Hvordan kommer vi i mål med at gøre cirkulær økonomi til det næste grønne erhvervseventyr?

Powered by DI

Affald og ressourcer i byggeriet

Vi går i dybden med genanvendelse af materialer.
Hvordan får vi affald tilbage i produktionen til genanvendelse og produktion af nye byggematerialer? Sektorsamarbejde for udsortering af plast i byggeriet

Powered by DI Byggeri

Cirkulære plastemballager

Cirkularitet skabes i alle de forskellige faser, som en plastemballage bevæger sig igennem i dets levetid. Kun ved at skabe samspil og kigge på helhedsbilledet, er det muligt at tale om reel cirkularitet af disse plastprodukter. På dag 2 kl. 09.30 på scene 2 sætter vi fokus på hvordan vi når i mål med cirkulære plastemballager.

Powered by Plastindustrien

TEKSTILER I EN CIRKULÆR ØKONOMI

Designfasen har vist sig at være afgørende for om de tekstiler og tekstilprodukter der forsynes til markedet er holdbare og efter endt brug, egner sig til genanvendelse. Men hvad bygger principperne for en cirkulær tekstiløkonomi på? Hvad skal der tages højde for, i hvilke led af kæden og hvordan kan det ske i praksis?

Powered by Københavns Kommune